FOLK & ROCK 2017

JUBILEUMSFESTIVAL 10 ÅR!

OCH SEN…?

Nu skriver vi in oss i musikhistorien. I slutfasen av den intensiva planeringen av årets upplaga av Folk & Rock i Segmon börjar vi landa i att vi faktiskt gör en tionde festival. Tioårs festivalande i lilla Segmon, beskrivet av många som en omöjlighet.

 

Thomas Blom, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet presenterade vid ett seminarium om festivalen det hela som ”ett kamikazeprojekt men som mot alla odds kunde sätta lilla orten Segmon på en aktuell musik- och kulturkarta.

Folk & Rock i Segmon har blivit ett begrepp och numer är det många som regelbundet undrar över vilka artister vi bokat, när festivalen äger rum, och så vidare. Och inte minst alla förhoppningsfulla artister och bokningsbolag som hela tiden ansöker om att få delta. Fantastiskt! Och vi skulle naturligtvis av många skäl vilja ge fler ett utrymme i vår lilla vackra folkpark i Segmon. De där magiska kvällarna i augusti har börjat bli ett måste för allt fler, men konkurrensen om uppmärksamhet och publikbesök är stenhård idag.

Festivalen har gett landsbygden och Grums kommun en glimt av att musik och ett större evenemang verkligen betyder något för människor. Idag kan vi stolt summera att drygt 200 akter (cirka 500 artister) har framträtt under de år vi tillbringat i Segmoparken och Folkets Hus. Vi är stolta över den ambition vi haft från allra första början att bjuda publiken på kvalitativ underhållning med en mix av kända och okända akter. En ledstjärna har varit att bjuda in till en musikalisk upptäcktsresa där det oväntade mötet mellan publik och artister kan ske. Sällan har vi varit så lyckliga som när folk med glädje uttrycker sin upptäckt efter ett framträdande ”Vi som inte hört talas om denna artist eller grupp tidigare –s å bra de är ” är en reaktion vi ofta stött på under åren. Det är då vi som arrangörer mått som bäst. Delad glädje är verkligen dubbel glädje.

Vårt format med beteckningen folkrock öppnade för en ingång som tillät många olika musikaliska uttryck att nå en ny publik. Vi var unika med beteckningen folkrock, blandningen av stilar, akustiskt och elektriskt med inspiration av 1960-talets folktradition med starka rötter i den amerikanska musikmyllan. Eller som Karin brukade uttrycka det när journalisterna frågade vad folkrock egentligen stod för: ”Allt från folkliga fioler till skitig skogsrock”.

Vi hade från starten en renodlad ambition att blanda nytt med mer välkänt. Och det är så upptäckter görs. Vi nämner ofta First Aid Kit som vi gjorde till headline 2010, alldeles innan de slog igenom på riktigt. Jonas Alaskas Sverigedebut 2013. The Wife (Natalie Johansson) som kom in som en reservakt 2012 och med sin röst skakade om publiken, Anders F Rönnblom som troget återvänt år efter år med en allt större F-skara i följe och som numer är Folk & Rocks meste artist. Eldkvarn kom liksom Stefan Sundström samtidigt som scenerna fylldes på av nästintill okända akter, som till exempel grannpôjken Thomas Jonsson (I´m Kingfisher). Kvinnliga musiker bokades utifrån adekvat kvalitet men med en från festivalens start medveten hållning att sätta kvinnorna på scenen i nästintill jämlik position med manliga musiker. Kraa, Granny K, Tjejkraft, Vidar, Eva Eastwood, Katzenjammer, Aakosia, Linda Gail Lewis, med flera har gästat under årens lopp.

Behovet av fler scener är mer aktuellt än någonsin om livemusiken skall överleva och utvecklas. Även på platser som ligger bortom de stora mediestråken och städerna finns ett behov av fler scener idag. Men inte ens vi vågade tro på en överlevnad i ett FestivalSverige som krisade när det hela började 2008. Vi kan förvisso höra mullret i musikbranschen även detta år. Larmrapporter om sådant som inte hör festivaler till eller överhuvudtaget inte bör förekomma i något sammanhang: sexuella övergrepp. Sådant har vi lyckligtvis varit förskonade från och mycket få övriga incidenter har inträffat under de år festivalen funnits. En glad och inte minst åldersblandad publik, vänliga publikvärdar och engagerade vakter har varit en nyckel till detta. Folkparken kan när den är som bäst vara en öppen plats och en fortsatt viktig del i ett offentligt rum. Rapportering om och nödvändiga ingripanden på festivaler och nöjesarrangemang leder till ökade krav på säkerhet. Dessa krav leder i sin tur till kostnader som hårt drabbar även mindre arrangemang. Och publikens bild av risker kan bidra till att man kanske inte vågar sig besöka en festival?

Fetsivalen har inte varit möjlig utan ett starkt engagemang och stöd från såväl initiala bidrag från EU-projekt, Region Värmland och Grums kommun. Men det viktigaste av allt är det engagemang som vuxit fram under åren och de kunskaper som utvecklats i samklang med enorma utmaningar och krav på ett nytänkande kring arrangörskap som krävts. Idag finns naturligtvis ett förråd av rutin och handlingsmönster som satt sig under åren i festivalgruppen – den som en gång var noviser när det gällde festivaler. De flesta i den ursprungliga gruppen hade inte ens varit på en festival och än mindre varit ute på Internet och besökt sociala medier som facebook, m.m. Då skriver vi 2008 men mycket har förändrats sedan dess i fråga om såväl omvärldens syn på en liten festival som festivalgruppens och ortsbefolkningens eget synsätt.

 

Vi gör en jubileumsfestival för tionde gången (det var ju vad vi lovade Britta) och sedan vet vi inte huruvida det blir en fortsättning. Kanske något nytt växer fram? Kanske utgör vi en parantes i en slags glipa i tidens väv där allt kan hända. Kvar finns hoppet om en livslevande park med ett starkt engagemang bland ortens invånare. Kvar finns önskan att skapa en plats – ett rum för upplevelser. Folkparken som idé får en uppdatering som inte enbart är baserad på nostalgi utan en livslevande kulturplats öppen för alla. En ny folkrörelse – ett folkets rörelse.

Årets program är klart och vi känner oss stolta över att vi kan bjuda på ett intressant och spännande jubileumsprogram. Helt i linje med vad vi föresatte oss om än med en trevande början 2008: nytt, lite experimentellt och blandat akustiskt och elektriskt. Kvinnors musik ska ta plats. Några legendarer från 1970-talets musikliv och helt nya okända ska få mötas i parken. Du som kommer som gäst ska känna dig liksom hemma och varmt välkomnad. Vi tror att vi har planerat för den bästa festivalen någonsin! Ett magiskt rum för alla som älskar musik! Vi längtar…och…

Vi ses i Segmon!

 

 

Folk & Rock 2016

”Folkrock – är det vi spelar”

(Sven-Erik Magnusson, Sven-Ingvars)

”En svensk folkpark som vibrerar av minnen från länge sen. Och från alla föregående festivaler med start 2008. Okända artister som klivit vidare och flera kända namn som besökt oss under åren. Närmre 160 olika framträdanden har det blivit under åren.”

Det känns nästan heligt eller åtminstone rätt märkligt att kunna citera sig själv från förra årets inledande blogg. Partisk? Självklart, men ändå märkvärdigt. Värt att lägga märke till: Vi gör den nionde festivalomgången den 12-13 augusti 2016. Och i år har vi verkligen tagit vara på en lokal kulturskatt och tillika en nationell sådan: Sven-Ingvars.

Äntligen skall de stå där i parken. Vi har försökt få till denna bokning vid flera tillfällen. Men i år passar det. Och intresset är av en magnitud som är mycket större än vi varit med om i festivalens historia. Vi är fullständigt nedringda med frågor om biljetter? När? Finns det? etc. Nu förstå vi hur mycket bandet Sven-Ingvars betyder inte minst för människor i vår närhet. Detta är en angelägenhet för hela bygden med rötter i många minnen.

Annorlunda var det 1956 – alltså för 60 år sedan när tre unga grabbar gör sin första spelning på riktigt i Segmons Folkets Hus. Sven-Erik Magnusson, Ingvar Karlsson och Sven Svärd, med klarinett, dragspel, gitarr och trummor inleddes en karriär som få anande. Rocken hade egentligen bara glimtat till i sparsmakad form av Bill Haleys dundersuccé Rock Around The Clock och Elvis första skivor började sakteliga sändas till Sverige vid den här tidpunkten. Det skulle dröja ytterligare två år innan det blev full fart på rock n rollandet i landet Sverige. Och Sven-Ingvars var med redan från början.

I sommar återvänder bandet med en 60 – årig musikhistoria i bagaget till den plats där allt tog sin början. Och alla andra artister som kommer, kommer att mötas av en leende folkpark och människor som nynnar sånger från Sven-Ingvars långa karriär. Minnen kommer att delas. Hemkomstfeeling. Och Du som besöker oss 12-13 augusti får berättelsen och minnena att leva vidare.

SVENi

Nu går vi i ett lyckligt Sven-Ingvars-rus i hela Grumsbygden och lyfter fram ett av de största banden i svensk musikhistoria någonsin. Och för dig som vill läsa och veta mer du via länken http://story.nwt.se/sven-ingvars/ta del av till ett alldels lysande magasin  som NWT gav ut lagom  till jubileet.

”Och Segmon har tagit plats i världen och är idag en del i en berättelse om levande landsbygd där musiken under ett par dygn skapar en mötesplats där alla är välkomna.”

Varmt välkommen till den nionde upplagan av Folk & Rock.

Vi ses i Segmon! Välkomna hem, säger vi.

 

 

Folk & Rockfestivalen 2016 ansökte bidrag från Europeiska Jordbruksfonden genom Leader Närheten. Nedan följer en beskrivning av projektet.

Folk & Rock-festivalen Segmon 2016 – ideella krafter utvecklar besöksnäring och turism

Leaderprojekt 2016-4013

I ett Leader-projekt/ Leader Närheten med medel från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europa investerar i landsbygdsområden utfördes under 2016 ett projekt i Segmon, Grums kommun. Syftet med projektet var att genom ett större evenemang – Folk & Rock-festivalen i Segmon, visa hur ideella krafter i bred samverkan kan bidra till att utveckla besöks- och turismnäring på landsbygden.

Under 2016 genomförde Föreningen Folkets Hus i Segmon ett fullskaligt projekt där man bland annat gjorde en tillfällig och varsam utbyggnad av parken för att pröva en möjlig utveckling för framtiden. I projektet tog man fasta på utökad service gentemot besökande beträffande bättre sanitet och ökad säkerhet. Fler tillfälliga sittplatser och en större scenyta arrangerades för att skapa trivsamma och bra förutsättningar för upplevelser i en unik miljö. Vidare anbringades dekorationer och förbättrad belysning för att skapa trivsel alltifrån entré till parkmiljön.

En viktig del i projektet handlar om att festivalens artister ges bättre service. I projektet inrättades bland annat för första gången ett s k backstageområde. Ett annat område för utveckling var att förbättra marknadsföringen. Här prövades ett fördjupat samarbete med lokala aktörer inom turism, bland annat genom gemensamma event som genomförandet av en Campingscen. Ytterligare en viktig del i projektet var att kunna erbjuda extra transporter för att få besökare till en festival på landsbygden. Festivalen är en indikator på vikten av fungerande kommunikationer.

Projektet visar på vad som krävs för att kunna genomföra ett stort arrangemang på landsbygden och ger underlag inför framtida utvecklingsmöjligheter. En viktig del är att säkerställa den parkmiljön som Folkets Hus/Park utgör. Därför prövas tillfälliga lösningar som kan byggas upp och tas ned utan bestående ingrepp i en unik kulturmiljö med rötter i folkrörelsen från 1918.

Folk & Rock 2015

Festivalfeber – temperaturen stiger!

En samlad bild 2

Nu skriver vi 2015.  Inte ens en månad kvar på väg till den åttonde upplagan av Folk & Rock-festivalen i Segmon. 14 – 15 augusti i Segmons Folkets Park kommer bli magiskt. Det känner vi på oss.  Och det är den känslan man måste ha som arrangör.  Och i botten en tilltro att du som besöker oss vill dela denna känsla. Underhållning och kulturupplevelse i en gammal bruksort.  En svensk folkpark som vibrerar av minnen från länge sen. Och från alla föregående festivaler med start 2008. Okända artister som klivit vidare och flera kända namn som besökt oss under åren. Närmre 160 olika framträdanden har det blivit under åren.

2009 var vi (Lasse och Karin initiativtagarna till festivalen) på väg att avsluta äventyret Segmon. Det regnade som spön i backen. Inte heller var det någon tröst med 900 betalande på tre dagar i försöken att skapa Woodstockfeeling. Regnmängden var densamma men inte besökstalen …. Ekonomi – nej.

Vi kom igen och så här skrev vi inför 2010 års festival, den festival som bland annat presenterade en relativt okänd duo från Stockholm som headline, First Aid Kit. Och i ett försök att presentera oss och beskriva vilka vi ville nå skrev följande:

”Och vi tror att vi lyckats få alltfler människor att upptäcka de enorma musikskatter som finns i folkrock alltifrån visans vänner, gamla proggare nyfikna nyfolkminded unga, skeptiska dansbandslyssnare, hårdrockande slagverkare, brylcremeklubbens raggare, dragspelsfanatiker, fiolstämmor, bingoutropare, varm korvförsäljare, rester från hippiekulturen i Grums, punkrebeller”

Och efter 2010 vände det. Besökstalen steg och ekonomin balanserade någorlunda. Men varje år har det i novembermörkret infunnit sig ett moment av tvekan som i januari övergår i ”Vi gör väl en festival i år igen?”  Och det gör vi fortsatt, men en festival är ordets egentliga mening ett avbrott från vardagen och ett tidsavgränsat projekt – som paradoxalt pågår året runt. För somliga.

Idag är vi stolta och glada inför årets program. Aldrig någonsin har vi fått så många glada tillrop och frågor om festivalen. Vi kommer inte ens att hänvisa till vår väderföljeslagare regnet i år. Vi har ett program om är brett, men med överraskningar i årets line-up. Dessutom verkar vi nu ha etablerat en campingscen på allvar vid Sävsjön, cirka 3 km från festivalplatsen, torsdag 13 augusti, dagen innan vi startar festivalen i parken. Alldeles fritt liksom lördagens familjefest i parken med teater riktat till barnfamiljer.

Under åren har en rad samarbeten etablerats bl a med Folkets Hus och Parker/Riksteatern på central nivå. Kulturrådet stöder årets festival, liksom Region Värmland och vår hemkommun – Grums.  Fler sponsorer är intresserade av att medverka under devisen många bäckar små. Arrangörskapet utvecklas ständigt och dessutom finns en gryende ungdomsgrupp som vill arbeta vidare med musik och arrangemang framöver i kommunen. Många positiva saker har således hänt under åren. Scenen har vuxit från en persons idé till ett stort engagemang för bygden o c h utgör ett exempel på hur gemenskap genom musikupplevelser kan förändra vardagen och bidra till en rikare boende och livsmiljö även utanför större orter.

Och Segmon har tagit plats i världen och är idag en del i en berättelse om levande landsbygd där musiken under ett par dygn skapar en mötesplats där alla är välkomna.

Följ oss här på hemsidan och på Facebook. Vi lägger ut info, artistpresentationer, glada tillrop med mera.   Och du – kom nu till Segmon.  Upplev en musikfestival med ett litet format men med ett stort hjärta. Ditt besök skriver historien vidare för utan dig finns ingen livemusik. Inte ens i Segmon!

Vi ses i Segmon i år igen!
LnK

 

Om 2013 års Folk & Rock

Det skrevs festivalhistoria förra året i Segmon. Den näst intill osannolika bokningen av världsbandet First Aid Kit blev början för många nya besökande till Segmon. Och en slags revansch för folkparken som en möjlig mötesplats. Här skapades under två dygn i augusti 2013 ett magiskt rum där musik, värme och regn (!) ledde till ett publikrekord för vår festival Folk & Rock i Segmon.

 

 

Dynamisk FAK

Klara och Johanna med Niklas i bakgrunden. First Aid Kit.

Foto: Stig Kosmo

Dryga 2000 betalande kanske inte låter mycket för festivalrävar eller ens mer vardagliga nöjespalats, men i Segmon är det en fyrdubbling av ortens invånartal. Då kan man prata om fest. Och liv och rörelse inte enbart under två intensiva dygn snarare en kraftsamling under många långa intensiva dagar. Veckan innan festivalen kulminerar arbetet och denna gång var det som om det sedan länge svunna Kyrkebyns bruk återuppstod med mycket arbete. Stuvning, transporter och byggnationer i parken och närområdet. Festivalen blir symbol för och samlingskraft för en landsbygd som vägrar ligga ned och dö.

AKOSIA

Akosia in action. Foto: Stig Kosmo

Och med åren har faktiskt den lilla festivalen med det stora hjärtat, som vi inledningsvis gav som en rubrik, satt sig och nu inför det sjunde året kan vi se ett stort nationellt och även gryende internationellt intresse för folkrock, Segmon och augustinätter i en vacker folkpark. Vi har blivit lite av kända för att vara den där scenen där artister uppträder alldeles strax innan sitt stora genombrott som exempelvis First Aid Kit, som vi hade som headline 2010, alldeles innan de slog igenom. Förra året fick vi för första gången på svensk mark, stolt presentera Jonas Alaska fra Norge som en artist med denna potential.

Alaska

Den norske succén Jonas Alaska. Foto: Stig Kosmo

Under sitt framträdande och med en stilsam framtoning fylld med texter och musik trollband Jonas en nyfiken publik som inte heller hade hört talas om denne artist. Magi. Liksom First Aid Kits framträdande, som liksom aldrig ville ta slut. Deras ”Segmooon” ringar fortfarande i våra hjärtan och ekar över Kyrkebysjön ännu.

Historia skrevs också när mötet mellan First Aid Kit och Anders F Rönnblom äntligen blev av. Förra gången, 2010, var det två blyga systrar som efter avannonseringen sa: ”Vi hade tänkt spela Anders F Rönnbloms Din barndom skal aldrig dö för dig som ett extra nummer.”

1185890_10151668992006859_718635510_nFirst Aid Kit stannade en lång fin stund efter spelningen för att prata med fansen och skriva autografer.

Foto: Dan Åkerlund

AFR+FAK

Detta fullföljdes nu inför en stor publik. Ett ögonblick som aldrig dör!

Foto: Stig Kosmo

Men nu skriver vi in oss i festivalhistorien som en överlevare och en festival som med små medel utvecklas. Ett hängivet och enormt arbete har lagts ned i form av en Folkets Hus-förening i Segmon som samordnar och organiserar bygdens föreningar med Festivalen har blivit en del av bygdens identitet. Och det låter likadant innan beslut om en festival tas. Ska vi orka? M e n slutligen överväger arrangemangslusten och nu står vi där igen. Vi skriver år Sju i Folk & Rocks historia.

Sociala medier FAKFoto: Dan Åkerlund

Den 8 – 9 augusti finns bara ett:

Vi ses i Segmon!